Productie publicitara Iasi

Anunt informare

Titlul proiectului: „ Modernizarea si dezvoltarea SC Dynamic Media Sign SRL”

Beneficiar : S.C. DYNAMIC MEDIA SIGN S.R.L.

SC DYNAMIC MEDIA SIGN SRL a implementat in perioada 01.03.2017 – 31.12.2018 proiectul cu titlul „ Modernizarea si dezvoltarea SC Dynamic Media Sign SRL” cod SMIS : 112264. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Locatia de implementare a proiectului este : Municipiul Iaşi, Regiunea Nord-Est şi a avut o valoare totală de 955.768,85 lei, din care 642.533,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (546.153,63 lei – FEDR şi 96.380,05 lei- Bugetul naţional) .

Obiectivul general al proiectului este Consolidarea pozitiei SC DYNAMIC MEDIA SIGN SRL pe piata interna prin dotarea punctului de lucru aferent activitatii de agentie de publicitate.

Implementarea proiectului a avut ca rezultat dotarea punctului de lucru cu echipamente pentru producţia publicitară, cât şi creşterea numărului mediu de salariaţi ai societăţii.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Date de contact beneficiar: SC DYNAMIC MEDIA SIGN SRL, sat Miroslava, Str. Fermei, Nr. 33G, Ap. P+M, punct de lucru Bulevardul Socola, Nr. 112, Municipiul Iaşi, România, Manager proiect: Munteanu Mihai Tel: 0232/242277, 0787/525253, E-mail: contact@fabricadeprint.com , http://www.dynamicmediasign.ro/ro/

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro sau pagina de Facebook a programului : https://www.facebook.com/inforegio.ro